• Hyfforddiant Arbenigol Deintyddiaeth o'r Radd Flaenaf

  Hyfforddiant Arbenigol Deintyddiaeth o'r Radd Flaenaf

  Eisiau cael eich hyfforddi mewn arbenigedd sydd ar flaen y gad?

  Dewch i wybod rhagor am hyfforddiant arbenigol deintyddol
 • Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

  Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

  Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol yn Neintyddfeydd Cymru'n gallu parhau i ddarparu gofal iechyd sy'n rhoi'r cleifion yn gyntaf.

  Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol
 • Cyrsiau Deintyddiaeth

  Cyrsiau Deintyddiaeth

  Mae'r adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n cwmpasu holl feysydd Deintyddiaeth

  Ein Cyrsiau

Mae adran ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnwys addysg ôl-raddedig a hyfforddiant ar gyfer yr holl weithlu deintyddol (Deintyddion a Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol) yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol, Craidd, ac Arbenigol ar gyfer Deintyddion, ynghyd â chyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Deintyddion a Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol. Mae'r rhain yn seiliedig ar ymchwil addysgol priodol ac ansawdd uchel bob tro er mwyn sicrhau eu bod yn ddeintyddion o'r radd flaenaf, gan ddiwallu holl anghenion gweithwyr deintyddol proffesiynol a'u cefnogi i ofalu am eu cleifion.

Mae adran ôl-raddedig Ddeintyddiaeth wedi caffael system archebu cwrs newydd, a lansiwyd ar 3ydd Ebrill 2017. Bydd rhaid i bob cwrs yn cael ei archebu drwy’r linc isod. Mae’n angenrheidol bob aelod galwedigaeth ddeintyddol gofrestru ar y system newydd yma er mwyn darganfod ac archebu cyrsiau sy’n cael eu darparu gan yr adran.

Os dych chi eisoes wedi cadw cwrs lle, dych chi’n gallu mynychu eto. Sut bynnag bydd rhaid i chi gofrestru ar lein cyn y cwrs er mwyn cael eich tystysgrif.

Y mae llawer o nodweddion gwell gan y system newydd yma, yn gynnwys medr i reoli eich archebion a thalu ar lein.

Er mwyn cofrestru, dilynwch y link yma os gwelwch yn dda a defnyddio’r canllaw cofrestru i helpu chi.

Beth ydym yn ei wneud | Cymorth Deintyddol ProffesiynolCanolfannau Ôl-raddedig | Adnoddau Defnyddiol

 

 

Business hours

08:30 - 16:30 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 219

heiw.dental@wales.nhs.uk

Get directions

Ein cyrsiau

Mae'r adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n cwmpasu holl feysydd deintyddiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys efelychiadau deintyddol (sesiynau ymarferol), diwrnodau astudio traddodiadol, cynadleddau a chyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus ar-lein. Mae'r holl gyrsiau yn yr adran hon yn bodloni gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus dilys.

Rhagor am gyrsiau deintyddol

Cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus | Cyrsiau mewn DeintyddfeyddPynciau craidd

Termau ac amodau ar gyfer Datblygu Proffesiynol Parhaus

A oes cyfrif gennych?

Mewngofnodwch i'r adran Datblygu Proffesiynol Parhaus deintyddol ar-lein

View our courses

Latest dental courses

Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol yn Neintyddfeydd Cymru'n gallu parhau i ddarparu gofal iechyd sy'n rhoi'r cleifion yn gyntaf. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol raglenni yr ydym yn eu cynnig i ddiwallu anghenion hyfforddiant holl Weithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol Cymru

Darllenwch ragor

Digwyddiadau diweddaraf

There are currently no events.

Newyddion diweddaraf

The Dental Postgraduate section ran a series of roadshows around Wales throughout January 2018, to highlight the...
Are you aware of the new Ionising Radiation regulations 2018?
The Annual Welsh Dental Conference has been held in Mid Wales for nearly twenty years and aims to provide cutting edge...
Back to top