• Hyfforddiant Arbenigol Deintyddiaeth o'r Radd Flaenaf

  Hyfforddiant Arbenigol Deintyddiaeth o'r Radd Flaenaf

  Eisiau cael eich hyfforddi mewn arbenigedd sydd ar flaen y gad?

  Dewch i wybod rhagor am hyfforddiant arbenigol deintyddol
 • Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

  Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

  Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol yn Neintyddfeydd Cymru'n gallu parhau i ddarparu gofal iechyd sy'n rhoi'r cleifion yn gyntaf.

  Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol
 • Cyrsiau Deintyddiaeth

  Cyrsiau Deintyddiaeth

  Mae'r adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n cwmpasu holl feysydd Deintyddiaeth

  Ein Cyrsiau

Mae adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth, Deoniaeth Cymru, yn cynnwys addysg ôl-raddedig a hyfforddiant ar gyfer yr holl weithlu deintyddol (Deintyddion a Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol) yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol, Craidd, ac Arbenigol ar gyfer Deintyddion, ynghyd â chyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Deintyddion a Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol. Mae'r rhain yn seiliedig ar ymchwil addysgol priodol ac ansawdd uchel bob tro er mwyn sicrhau eu bod yn ddeintyddion o'r radd flaenaf, gan ddiwallu holl anghenion gweithwyr deintyddol proffesiynol a'u cefnogi i ofalu am eu cleifion.

 

Beth ydym yn ei wneud | Cymorth Deintyddol ProffesiynolCanolfannau Ôl-raddedig | Adnoddau Defnyddiol

 

 

Business hours

08:30 - 16:30 Mon - Fri

General enquiries

+44 (0)29 2068 7294

deanerydental@cardiff.ac.uk

Get directions

Ein cyrsiau

Mae'r adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n cwmpasu holl feysydd deintyddiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys efelychiadau deintyddol (sesiynau ymarferol), diwrnodau astudio traddodiadol, cynadleddau a chyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus ar-lein. Mae'r holl gyrsiau yn yr adran hon yn bodloni gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus dilys.

Rhagor am gyrsiau deintyddol

Cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus | Cyrsiau mewn DeintyddfeyddPynciau craidd

Termau ac amodau ar gyfer Datblygu Proffesiynol Parhaus

A oes cyfrif gennych?

Mewngofnodwch i'r adran Datblygu Proffesiynol Parhaus deintyddol ar-lein

View our courses

Latest dental courses

Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol

Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol yn Neintyddfeydd Cymru'n gallu parhau i ddarparu gofal iechyd sy'n rhoi'r cleifion yn gyntaf. Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol raglenni yr ydym yn eu cynnig i ddiwallu anghenion hyfforddiant holl Weithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol Cymru

Darllenwch ragor

Digwyddiadau diweddaraf

May

05

2017

The DCP Symposium will take place this year on 5th May 2017, at the Marriott Hotel, Cardiff. For further information or to book on, please download...

Newyddion diweddaraf

Dental Postgrad has been marking the impending retirement of Ann Rockey and paying tribute to her for her 23 years of...
The Wales Deanery ran three IRMER courses earlier this year, one in Wrexham, Swansea and Cardiff.  Many thanks to our...
We are now recruiting to the Certificate of Higher Education (Cert HE) in Dental Nursing Education and Training...

Wales Deanery on Twitter

Back to top